Ervaringen

PGGM creëerde in 2010 Nieuwe Oude Dag over de toekomst van pensioen dat meer is dan geld alleen.

“Door de essentie van het vraagstuk steeds weer te benoemen heeft Noor ruimte gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen in een veld dat moeilijk in beweging te krijgen is. Nieuwe Oude Dag biedt nieuw handelingsperspectief, geeft een aantal scenario’s én heeft het netwerk in kaart gebracht van innovators op dit gebied”.

PGGM participeerde daarna in projecten rond sociaal kapitaal, bracht focus aan in haar missie met een maatschappelijke waarde, waarin regulier pensioen maar éen van de onderdelen is.

Peter Borgdorff, Pensioenfonds Zorg en Welzijn

“Noor heeft ons op een plek gebracht waar we nieuw perspectief en potentieel voelden ontluiken. Ironisch genoeg vielen we dan weer in een soort van controlereflex. Daar was het even hard tegen hard. Noor hield ons altijd voor: durven vertrouwen op het proces en op de zaadjes die werden geplant. En dat werkt. Dat doet het echt. Heerlijk om de wind onder de vleugels te voelen en je te laten meevoeren naar een plek die je niet kent maar die alleen beter kan zijn”.

shiftN wilde een kwantumsprong maken als netwerkorganisatie en in een tweedaagse is hiertoe de blauwdruk gelegd, geheel volgens de 100% OMGEVING methodiek waarvan de impact nog jaren doorwerkt, congruent met de hoogste ambitie en het wezen van de organisatie.

Philippe Vandenbroeck, oprichter van shiftN

Rabobank Het Haringvliet richtte een 100% OMGEVING in tijdens de grote governance wijziging van rabobank landelijk, om congruent te blijven handelen aan de oorspronkelijke missie van de bank.

“Sessies waarin de essentie van het zijn van de ledenraad en de coöperatie als geheel zijn besproken, en de vertaling hiervan in de nieuwe wereld van vandaag en morgen. Noor heeft een andere manier van kijken gebracht die via bijna abstracte denkpatronen heeft geleid tot concrete projecten.

De fundamentele koerswijziging die hiermee in gang is gezet, maakt dat alle nieuwe initiatieven in de geest van Bank van Waarde worden opgestart”.

Renata Brabander – Rabobank Het Haringvliet